Gå til hovedindhold

Om Ligestillingsredegørelse 2020

Det følger af ligestillingslovens § 4, at offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsredegørelserne er en opfølgning på dette.

Indhold

    Med ligestillingslovens §§ 5 og 5 a forpligtes kommuner, regioner samt ministerier, statslige institutioner og virksomheder med mere end 50 ansatte således til at udarbejde en redegørelse om ligestilling.

    I 2020 er der blevet indberettet ligestillingsredegørelser af 132 statslige institutioner, 98 kommuner og de 5 regioner. Ligestillingsredegørelserne for statslige institutioner beskriver ligestillingsarbejdet i perioden 1. september 2017 til 31. maj 2020, mens ligestillingsredegørelserne for kommuner og regioner beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

    Socialdemokratiets regeringsdannelse den 27. juni 2019 medførte ressortomlægninger og organisatoriske ændringer for nogle departementer og statslige styrelser. Ligestillingsredegørelserne 2020 afspejler perioden efter regeringsdannelsen den 27. juni 2019, men det har været op til de ressortomlagte institutioner at gennemføre indberetningen af ligestillingsredegørelsen i overensstemmelse med ligestillingsloven. I forhold til kønssammensætningen af personale og ledelse for de statslige institutioner, som fremgår af ligestillingsredegørelserne, er data på statens område trukket fra Finansministeriets forhandlingsdatabase i tredje kvartal 2019. Data for kommuner og regioner er trukket fra Kommunernes og Regioners Lønregister (KRL) i november 2019.