Gå til hovedindhold

Om ligestillingsindekset

På baggrund af institutioners fordeling af andel kvinder og mænd i topchef- og chefstillinger (ledelsesniveau 1 og 2) er der beregnet et ligestillingsindeks på personaleområdet for staten, kommuner og regioner.

27. apr. 2022

Indhold

  Andelen er beregnet som et vægtet gennemsnit af antal kvindelige årsværk og antal mandlige årsværk i henholdsvis topchef- og chefstillinger omregnet til andel.

  Institutionerne kan placere sig i 4 kategorier for, hvordan deres kønssammensætning i topchef- og chefstillinger ser ud:

  • Institutionen har en ligelig kønsfordeling dvs. mellem 40-50 pct. kvinder/mænd
  • Institutionen har en afbalanceret kønsfordeling dvs. mellem 30-39 pct. kvinder/mænd
  • Institutionen har en kønsfordeling mellem 20-29 pct. kvinder/mænd
  • Institutionen har en kønsfordeling mellem 0-19 pct. kvinder/mænd.

  På baggrund af institutioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2020 er der beregnet et ligestillingsindeks på kerneydelser. Indekset er beregnet ud fra institutionernes svar på 3 spørgsmål stillet i til dem i deres indberetning. Institutionernes svar (ja/nej) giver en værdi, der udgør indekset: ”ja” = indeksværdi 1 og ”nej” = indeksværdi 0. De statslige institutioner har haft mulighed for at svare ”ikke relevant” ved et enkelt spørgsmål, hvilket gør, at deres indeksværdi varierer en smule fra kommunernes og regionernes. Jo højere en indeksværdi, jo mere fokus har institutionerne på ligestilling i kerneydelser.

  Spørgsmålene der stilles er følgende:

  • Har I en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd for jeres kerneydelser?
  • Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende?
  • Medtager I overvejelser om køn i jeres vurdering af kommunikationsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe?

  Kommunerne kan placere sig i fire kategorier afhængigt af, hvordan de har svaret på spørgsmålene:

  • Kommunen har svaret ”Ja” ved alle spørgsmålene
  • Kommunen har svaret ”Ja” ved 2 af spørgsmålene
  • Kommunen har svaret ”Ja” ved 1 af spørgsmålene
  • Kommunen har svaret ”Ja” ved 0 af spørgsmålene

  Note: Da de statslige institutioner har haft mulighed for at svare ”Ikke relevant” ved spørgsmål 1, adskiller indeksværdien sig fra kommunernes og regionernes. Institutioner, der har svaret ”Ikke relevant” ved spørgsmålet 1 og ”Ja” ved de to andre spørgsmål, får indeksværdien 3, da det er det højest mulige fokus på ligestilling i kerneydelser, som de kan opnå, givet at et af spørgsmålene ikke er relevant for dem. Institutioner, der har svaret ”Ikke relevant” ved spørgsmål 1, og ”Ja” ved et spørgsmål, får indeksværdien 1,5 (kommuner og regioner har ikke haft mulighed for at få denne indeksværdi). Institutioner, der har svaret ”Ikke relevant” ved spørgsmål 1 og ”Nej” ved de to andre spørgsmål, får indeksværdien 0. Indeksværdi 1,5 er ikke beskrevet med et specifikt fokus på ligestilling i kerneydelser, da skalaen skal ligne den, som kommuner og regioner har.