Om Ligestillingsredegørelse 2017

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a skal statslige institutioner (alle departementer samt statslige styrelser, institutioner, virksomheder mv. med mere end 50 ansatte) samt alle kommuner og regioner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Der er derfor indberettet ligestillingsredegørelser i 2017. I ligestillingsredegørelserne gøres der status over arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet og med at indarbejde ligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Samtidig følger ligestillingsredegørelsen op på ligestillingslovens § 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling af kvinder og mænd og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I 2017 er der blevet indberettet ligestillingsredegørelser af 136 statslige institutioner, 98 kommuner og de 5 regioner. Ligestillingsredegørelserne for statslige institutioner beskriver ligestillingsarbejdet i perioden 1. september 2015 til 31. august 2017, mens ligestillingsredegørelserne for kommuner og regioner beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.
Venstres regeringsdannelse med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 28. november 2016 medførte ressortomlægninger og organisatoriske ændringer for nogle departementer og statslige styrelser. Ligestillingsredegørelserne 2017 afspejler perioden efter regeringsdannelsen den 28. november 2016, men det har været op til de ressortomlagte institutioner at gennemføre indberetningen af ligestillingsredegørelsen i overensstemmelse med ligestillingsloven. I forhold til kønssammensætningen af personale og ledelse, som fremgår af ligestillingsredegørelserne, er data på statens område trukket fra Finansministeriets forhandlingsdatabase i foråret 2017. Finansministeriets forhandlingsdatabase var på det tidspunkt endnu ikke opdateret i forhold til de ændringer, der fulgte af regeringsdannelsen i november 2016. For enkelte statslige institutioner vil derfor mangle data for kønssammensætningen blandt personale og ledelse, mens der for andre statslige institutioner kan være data om dette, som ikke passer med den aktuelle organisering.